Primary and High School

Primary and High School Teachers

 • Abraham P J H M - Principal

 • Jiji Antoney - Vice Principal, High School

 • Shirly Joseph - Vice Principal, Primary

 • Abhilash J

 • Ajith Kumar T

 • Ananda S N

 • Anwari Vinishia Francis

 • Arokia Rani L

 • Bharathi Ashok

 • Cecily J

 • B Chris

 • Devaraja H L - PET

 • Dhanashekar K

 • Diana Deepika Rani A

 • Don Bosco G - PET

 • Edward Benjamin V J

 • Eshwari V

 • Elizabeth N V

 • Glacy Robert

 • Gnana Selvi P

 • Hemavathi Bai

 • James Zong Pian Sut

 • Jeeva Sangeetha Kasi

 • Jennifer Francis L

 • Jeni Mariyam Varghese

 • Jesu Jamila Rani J

 • Josephine Sushanth J

 • Josephine Paulina

 • Joyce Ramani

 • Julian J M S

 • Kanchan Singh

 • Kochu Theresa N V

 • Kumara D

 • Lakshmikantha K

 • Mangala V

 • Manisha Yadav

 • Manjusha Sudish

 • Mary Divya A

 • Mary Reetha M

 • Meenakshi S

 • Naina George

 • Premalatha S

 • Priya Ebenezer

 • Priya Leo

 • Pushpa Satish

 • Ramlu B Hosur

 • Ranjini V T

 • Ranju Sebastain

 • Reeni Chacko A

 • Reshma Mastan Kandagal

 • Rose Neelas Mary

 • Sandhya Praveen Kumar

 • Sandra

 • Sangeeta Tiwari

 • Sariga K S

 • Sharon Fernando

 • Sharon Neil D'cruz

 • Shashi Varghese

 • Shashikala S B

 • Sheeba Joy Biju

 • Sheena A

 • Shiney Salu

 • Shivananda B

 • Sholly Varghese

 • Simi Jose

 • Smitha C

 • Sonia Gladson

 • Sreekala T

 • Subba Reddy

 • Suma S C

 • Sunitha J

 • Susan Varghese

 • Susheela H C

 • Shwetha Shankar

 • Usha Manoharan

 • Valsa Varghese

 • Vasthi Caroline W

 • Vinod Kumar N