Primary and High School

Primary and High School Teachers

 • Joshi K X - - Principal

 • Sally Jose - - Vice Principal

 • Sr. Abin Therese - - Coordinator

 • Abhilash J -

 • Ananda S N -

 • Anwari Vinishia Francis -

 • Bharathi Ashok -

 • Cecily J -

 • Devaraja H L - - PET

 • Dhanashekar K -

 • Diana Deepika Rani A -

 • Don Bosco G - - PET

 • Edward Benjamin V J -

 • Eshwari V -

 • Elizabeth N V -

 • Glacy Robert -

 • Gnana Selvi P -

 • Hemavathi Bai -

 • James Zong Pian Sut -

 • Jasmeeth Kaur -

 • Jennifer Francis L -

 • Jesu Jamila Rani J -

 • Josephine Sushanth J -

 • Josephine Paulina -

 • Joyce Ramani -

 • Julian J M S -

 • Lancy Pinto -

 • Kanchan Singh -

 • Kochu Theresa N V -

 • Kumara D -

 • Mangala V -

 • Manjusha Sudish -

 • Margaret A J -

 • Mary Reetha M -

 • Premalatha S -

 • Priya Ebenezer -

 • Priya Leo -

 • Pushpa Satish -

 • Radhika Krishnan P -

 • Naina George - Assistant Mistress

 • Ramlu B Hosur -

 • Rangantha D -

 • Ranjini V T -

 • Ranju Sebastain -

 • Reena Roopesh -

 • Reeni Chacko A -

 • Reshma Mastan Kandagal -

 • Rose Neelas Mary - - PET

 • Mary Divya A -

 • Roseline Davis -

 • Sandhya Praveen Kumar -

 • Sangeeta Tiwari -

 • Sariga K S -

 • Sharon Neil D'cruz -

 • Shashi Varghese -

 • Shashikala S B - - PET

 • Sheeba Joy Biju -

 • Sheena A -

 • Shiney Salu -

 • Shirly Joseph -

 • Shivananda B -

 • ShollyVarghese -

 • Simi Jose -

 • Smitha C -

 • Sonia Gladson -

 • Sreekala T -

 • Subba Reddy - - PET

 • Suma S C -

 • Sunitha J -

 • Susan Varghese -

 • Susheela H C -

 • Shwetha Shankar -

 • Swetha K -

 • Usha Manoharan -

 • Valsa Varghese -

 • Vandana Singh -

 • Vinod Kumar N -